Home > Antependium

Antependium

Een antependium is een altaarvoorhang dat vaak in textiel, houtsnijwerk of soms leder is uitgevoerd, soms in stellen voor de verschillende altaren binnen één kerk. Het antependium werd opgesteld in de liturgische kleuren vaak met bijhorende liturgische gewaden. Het meest voorkomend zijn de antependia in borduurwerk of weefsels zoals dit voorbeeld met de voorstelling van Christus Koning in een medaillon tussen twee niet-geïdentificeerde wapenschilden, dolfijnen en bloemen. Hoewel veel kerken nog over antependia beschikken worden ze maar zelden gebruikt.