Zorg voor parochiearchieven onder de aandacht

Op vrijdag 30 september vond in Brussel de studiedag 'In saecula saeculorum' plaats. Aanleiding voor deze studiedag was de publicatie van een nieuwe selectielijst voor archieven van kerkfabrieken en parochies, ontwikkeld door het RijksarchiefKADOC-KU Leuven en het CRKC. Parochiearchieven hebben niet enkel een administratieve functie, maar zijn ook een waardevolle historische bron. In het kader van het wijzigende parochielandschap kunnen parochiearchieven soms bedreigd worden. De nieuwe selectielijst voor parochiearchieven biedt hier een houvast.

Tijdens de studiedag werd de selectielijst uitgebreid voorgesteld. De lijst biedt richtlijnen bij het selecteren van archiefstukken die zeker bewaard moeten blijven en stukken die eventueel vernietigd kunnen worden. Verder werd ook aandacht besteed aan raadpleegbaarheid: wat moet geconsulteerd kunnen worden en wat niet? Verschillende sprekers focusten tevens op het beheer van parochiearchieven aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden. Tenslotte werd ook aangestipt hoe belangrijk parochiearchieven kunnen zijn als bron voor historisch onderzoek.

Wie er niet bij kon zijn, kan nu het verslag nalezen of de presentaties en samenvattingen van de lezingen nakijken.