Home > Ratel

Ratel

Een houten ratel werd tijdens de eredienst gebruikt in plaats van het bellen en het luiden van de klokken na het Gloria (het 'Eer aan God in den hoge') op Witte Donderdag tot aan het Gloria in de paaswake op paaszaterdag.